Διπλόχορδον Live  Λεωφ. Γαλατσίου & Αγ. Λαύρας 13, ’.Πατήσια, τηλ. 210-2283863